Αρ. 08. ΕΞΕΛIΞΕIΣ ΕIΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦIΑΣ. 1972.