Αρ. 27. ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤIΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΟΚ. 1978.