Αρ. 04. Η ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗ ΔIΑΣΤΑΣΗ ΚΑI ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕIΩΝ-ΟΡΥΧΕIΩΝ. 1980.