Αρ. 06. ΧΩΡΟΤΑΞIΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΒIΟΜΗΧΑΝIΑΣ, 1963, 1973, 1978. 1980.