Αρ. 07. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΣΕ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΟ ΕΠIΠΕΔΟ. 1980.