Αρ. 05. ΣΧΕΔIΟΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝIΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. 1972. (2 τόμoι)