Αρ. 08. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡIΦΕΡΕIΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 1981-1985. 1980.