Αρ. 10. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤIΚΗ ΚΑI ΔΥΝΑΜIΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΚΑI IΔIΩΤIΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Γ. Σαμαρά. 1985.