Αρ. 18. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔIΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΟΤΡΑIΩΝ ΚΑΛΛIΕΡΓΕIΩΝ ΚΑI Η ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΕ?ΝΟΥΧΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Α. Τσαυτάρη, Δ. Ρoυπακιά. 1986.