Αρ. 19. ΜΑΚΡΟΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΟΛIΤIΚΗ ΚΑI ΚΥΚΛIΚΕΣ ΔIΑΚΥΜΑΝΣΕIΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 1951-1980

Γ. Αλoγoσκoύφη. 1986.