Αρ. 02. ΔIΕΘΝHΣ ΕΞΕIΔIΚΕΥΣΗ ΚΑI KΑΤΑΜΕΡIΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑI “ΝΕΟΑΝΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΒIΟΜΗΧΑΝIΚΩΝ ΧΩΡΩΝ”

Τ. Γιαvvίτση. 1984.