Αρ. 29. ΚΥΚΛΟΦΟΡIΑΚΕΣ ΕΠIΠΤΩΣΕIΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤIΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΓΚΟIΝΩΝIΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Γ.Α. Γιαvvόπoυλoυ. 1986.