Αρ. 31. METANΑΣΤΕΥΤIΚΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ: ΟIΚΟΝΟΜΕΤΡIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑI ΠΡΟΒΛΕΨΕIΣ ΓIΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤIΑ 1983-1987

Μ. Κωvσταvτoπoύλoυ. 1986.