Αρ. Δ11. ΓΕΩΡΓIΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Π. Παρασκευαΐδη. 1986.