Αρ. Δ13. ΤΣIΜΕΝΤΟ-ΓΥΨΟΣ

Γ. Αvαιρoύση, Σ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 1987.