Αρ. Ε06. Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡIΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΔIΑΧΡΟΝIΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΔIΑΡΘΡΩΣΗΣ. 1986.