Στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος exof

Δημοσιεύσεις του πρώτου Επιστημονικού Διευθυντή και Προέδρου του ΚΕΠΕ καθηγητή Ανδρέα Γ. Παπανδρέου

Στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως της Ελλάδος exofA strategy for Greek economic development exofFundamentals of model construction in macro-economics exofIntroduction to macroeconomic models  an analytical approach exof

Planning resource allocation for economic development