ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΕΠΕ Νο 1/2024: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Από την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και μετά, η προώθηση της εξωστρέφειας αναδείχθηκε ως μία από τις πλέον σημαντικές προτεραιότητες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβασή της σε ένα νέο, βιώσιμο παραγωγικό πρότυπο.

H Ελλάδα έχει προχωρήσει τα τελευταία χρόνια σε μία νέα στρατηγική για την προώθηση της οικονομικής εξωστρέφειας, με στόχο την ανάπτυξη των εξαγωγών και την προσέλκυση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων. Το μεταρρυθμιστικό σκέλος αυτής της στρατηγικής κινείται σε δύο αλληλένδετους αλλά διακριτούς άξονες: την ενίσχυση των βασικών υπηρεσιών και δομών που αφορούν την οικονομική διπλωματία, και τη μεταρρύθμιση για τη διευκόλυνση του εμπορίου.

 

 

 

 

 

 

 


Αρχείο pdf