ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΕΠΕ Νο 2/2023: ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παρόν δεύτερο τεύχος του Δελτίου του Παρατηρητηρίου Μεταρρυθμίσεων του ΚΕΠΕ εστιάζει στο πολυδιάστατο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που αφορά την αγορά εργασίας στην Ελλάδα. Το πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων αυτών καθορίζεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων και το εξειδικευμένο σχέδιο δράσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Οι σχετικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις αφορούν την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών στήριξης της απασχόλησης και των μηχανισμών ελέγχου της αγοράς, τη στήριξη της απασχόλησης και την καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της μεταρρύθμισης των πολιτικών απασχόλησης, παθητικών και ενεργητικών, την ενθάρρυνση της ένταξης στην αγορά εργασίας και την προστασία των απασχολουμένων, ενώ προβλέπονται και παρεμβάσεις που επηρεάζουν έμμεσα την αγορά εργασίας και αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

 

 

 

 

 

 


Αρχείο pdf