Τεύχος 52 – Οκτώβριος 2023

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

 

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης το εκλογικό εξάμηνο του 2023,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 6-14

1.2. Πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό της Ελλάδας και της Ευρωζώνης,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 15-25

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Αριστοτέλης Κουτρούλης, Αιμιλία Μαρσέλλου, Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 26-28

1.4. Θετικές αποδόσεις στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά και επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 29-33

1.5. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Επιβεβαίωση των αρχικών προβλέψεων για επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 34-36

 

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 37-44

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 45-52

3.2. Ανισότητα εισοδήματος και παραγωγικότητα επιχειρήσεων,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 53-60

 

Ειδικά Θέματα

Σχολικός εκφοβισμός στην Ελλάδα και φτώχεια: Ευρήματα από την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου καταγραφής για το 2022-2023,

Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, Ειρήνη Λεριού, σελ. 61-77