Τεύχος 35 – Φεβρουάριος 2018

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

 

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες συνιστώσες της ζήτησης
       Έρση Αθανασίου, σελ. 4-10

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
       Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 11-13

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 14-16


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 17-22

 

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Εξέλιξη των μεγεθών των Προϋπολογισμών 2017-2018
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 23-26

2.2. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους
       Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 27-30

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 31-40

3.2. Η εκπαίδευση των προσφυγόπουλων στην Ελλάδα
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 41-46

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Ανάλυση των τουριστικών εισπράξεων στην Ελλάδα
       Νίκος Βαγιονής, σελ. 47-51

4.2. Οικογενειακές δαπάνες για μετακινήσεις στην Ελλάδα
       Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 52-58

4.3. Εξελίξεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 59-63

4.4. Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 64-66

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Η προσφορά εργασίας των γυναικών στην Ελλάδα πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης
Ιωάννης Χολέζας, σελ. 67-78

Πλαίσιο χρηματοπιστωτικής εποπτείας στην Ευρώπη: Εξελίξεις και προοπτικές
Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 79-91

Μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα την περίοδο 2015-2017: Μια περιγραφική καταγραφή
Ευαγγελία Κασιμάτη, Ρόη Παναγιωτοπούλου, σελ. 92-116