Τεύχος 36 – Ιούνιος 2018

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

 

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες συνιστώσες της ζήτησης
       Έρση Αθανασίου, σελ. 4-10

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
       Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 11-13

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 14-16


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 17-20


1.5. Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων
       Ελευθερία Παναγιώτου, σελ. 21-27

 

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, α΄ τετράμηνο 2018
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 28-30

2.2. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους
       Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 31-34

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας
       Τζέννιφερ Καβουνίδη, σελ. 35-43

3.2. Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο για την ένταξη των μεταναστών και η περίπτωση της Ελλάδας
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 44-51

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων
       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 52-57

4.2. Οι εξελίξεις στην αγορά των καυσίμων κίνησης κατά τη διετία 2016-2017 και οι επιπτώσεις από την αύξηση του ΕΦΚ
       Βασίλης Λυχναράς, σελ. 58-64

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Ανισότητα και φτώχεια στην Ελλάδα: 2007-2015
Ειρήνη Ανδριοπούλου, Αλέξανδρος Καρακίτσιος, Πάνος Τσακλόγλου, σελ. 65-77

Η σημασία και οι επιπτώσεις του χρόνου και του κόστους (μη) είσπραξης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα τραπεζικά δάνεια
Σπήλιος Μούζουλας, Γιάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Πελετίδης, σελ. 78-91

Ηλεκτρονικό εμπόριο και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στις ελληνικές επιχειρήσεις
Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου, Γεωργία Σκίντζη, σελ. 92-101


Αξιοποίηση των ευρημάτων των συμπεριφορικών επιστημών στη χάραξη πολιτικής
Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 102-115