Τεύχος 37 – Οκτώβριος 2018

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

 

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες συνιστώσες της ζήτησης
       Έρση Αθανασίου, σελ. 4-11

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη
       Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 12-14

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 15-17

 

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού, Ιανουάριος-Αύγουστος 2018
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 18-19

2.2. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους
       Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 20-23

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 24-33

3.2. Εξελίξεις στην ανατομία της υλικής στέρησης
       Νικόλαος Κ. Κανελλόπουλος, σελ. 34-41

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών
       Γεωργία Σκίντζη, σελ. 42-46

4.2. Εξελίξεις στην ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας
       Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου, Γεωργία Σκίντζη, σελ. 47-55

 

4.3. Εξελίξεις στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στην Ελλάδα

       Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, σελ. 56-61

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Εξελίξεις στην παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο
Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 62-74

Σχετική αποτελεσματικότητα της νοσηλευτικής δραστηριότητας των δημόσιων νοσοκομείων στην Ελλάδα
Ρωξάνη Καραγιάννη, σελ. 75-88

Η ιδιωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα
Ιωάννης Χολέζας, σελ. 89-105