Τεύχος 38 – Φεβρουάριος 2019

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές στις κύριες συνιστώσες της ζήτησης,
       Έρση Αθανασίου, σελ. 4-11

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 12-14

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 15-17


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 18-23

   

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού 2018,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 24-27

2.2. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους,
       Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 28-31

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 32-39

3.2. Οι αλλοδαποί στην ελληνική αγορά εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 40-47

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Οικονομία διαμοιρασμού – Συνεργατική οικονομία: Χρήση υπηρεσιών στην Ελλάδα,
       Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, σελ. 48-56

4.2. Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας,
       Αθανάσιος Χύμηςσελ. 57-60

 

4.3. Εξελίξεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά,

       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 61-65

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Το όχημα ειδικού σκοπού (SPV) ως μηχανισμός ελάφρυνσης του ενεργητικού των τραπεζών μέσω τιτλοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
Σπήλιος Μούζουλας, Γιάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Πελετίδης, σελ. 66-85