Τεύχος 39 – Ιούνιος 2019

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Κύριες συνιστώσες της ζήτησης: Εξελίξεις και προοπτικές,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 4-15

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 16-18

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 19-21


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 22-27

   

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους,
       Χρήστος Τριαντόπουλος, σελ. 28-32

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 33-40

3.2. Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην ΕΕ15,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 41-44

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Ανάλυση των τάσεων και μεγεθών του τουρισμού στην Ελλάδα,
       Νίκος Βαγιονής, Νικόλαος Ροδουσάκης, σελ. 45-49

4.2. Εξελίξεις στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης: Η ίδρυση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας,
       Κωνσταντίνος Λοΐζοςσελ. 50-52

  

4.3. Εξελίξεις στον ελληνικό αγροτικό τομέα,

        Ιωάννα Ρεζίτη, σελ. 53-60

   

4.4. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,

       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 61-66

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Πολυδιάστατη ανάλυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας,
Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 67-83