Τεύχος 40 – Οκτώβριος 2019

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Κύριες συνιστώσες της ζήτησης: Εξελίξεις και προοπτικές,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 4-13

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 14-16

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 17-19


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 22-27

   

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 24-29

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 30-36

3.2. Βασικοί δείκτες ανισότητας εισοδήματος στην Ελλάδα,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 37-40

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Εξελίξεις στον τουριστικό τομέα της Ελλάδας,
       Νίκος Βαγιονής, Γιώργος Σώκλης, σελ. 41-50

4.2. Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών,
       Κωνσταντίνος Πασσάςσελ. 51-55

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Κανάλια επιδράσεων του Brexit στο εμπόριο αγαθών και δυνητικές επιπτώσεις για την Ελλάδα,
Έρση Αθανασίου, σελ. 56-76

     

Επισημάνσεις σχετικά με την ανάλυση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας,
Πρόδρομος Κ. Προδρομίδης, σελ. 77-89

 

Η διερεύνηση των επιπτώσεων της εφαρμογής της Βασιλείας III στην κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος,
Στέφανος Παπαδάμου, Δημήτριος Σόγιακας, Βασίλειος Σόγιακας, Κανέλλος Τούντας, σελ. 90-99