Τεύχος 41 – Φεβρουάριος 2020

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Editorial

 

1. Μακροοικονομική ανάλυση και προβλέψεις

1.1. Κύριες συνιστώσες της ζήτησης: Εξελίξεις και προοπτικές,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 4-12

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 13-16

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 17-19


1.4. Διεθνές περιβάλλον: Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 20-25

   

2. Δημόσια οικονομικά

2.1. Η εξέλιξη και διάρθρωση του δημοσίου χρέους,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 26-32

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 33-42

3.2. Διαχρονικές μεταβολές της απασχόλησης του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Ελλάδα,
       Βλάσης Μισσός, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 43-49

 

4. Αναπτυξιακές πολιτικές και κλάδοι

4.1. Επισκόπηση του ελληνικού τουριστικού τομέα,
       Νίκος Βαγιονής, Γιώργος Σώκλης, σελ. 50-62

4.2. Εξελίξεις στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας,
       Αθανάσιος Χύμηςσελ. 63-66

  

4.3. Εξελίξεις στην ελληνική κεφαλαιαγορά,
       Φωτεινή Οικονόμουσελ. 67-73

 

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Η εφαρμογή του σχεδίου «Ηρακλής» για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Αξιολογική προσέγγιση και προοπτικές βιωσιμότητάς του,
Σπήλιος Μούζουλας, Γιάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Πελετίδης, σελ. 74-97

     

Εξελίξεις στην υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η περιφερειακή διάσταση,
Αλεξάνδρα Κοντόλαιμου, Γεωργία Σκίντζη, σελ. 98-109

 

Ποσοτική εκτίμηση της συμβολής των συνιστωσών κόστους στη διαμόρφωση των τιμών: Μία ανάλυση εισροών-εκροών της ελληνικής οικονομίας,
Θεόδωρος Μαριόλης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 110-120