Τεύχος 42 – Ιούνιος 2020

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Θετικές οι εξελίξεις στην πλειονότητα των συνιστωσών της ζήτησης πριν την εκδήλωση των επιπτώσεων του Covid-19,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 9-16

1.2. Ο κορωνοϊός μείωσε τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 17-19

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 20-21

 

1.4. Η ελληνική οικονομία (ξανα-)μπήκε προσωρινά σε ύφεση,
       Νικόλαος Ροδουσάκης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 22-25

 

1.5. Τα βασικά μεγέθη της ελληνικής αγοράς εργασίας βελτιώνονταν μέχρι τη θέσπιση περιοριστικών μέτρων στις αρχές Μαρτίου του 2020,

       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 26-34

  

1.6. Αναμενόμενες απώλειες στη χρηματιστηριακή αγορά λόγω της πανδημίας,

       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 35-39

 

1.7. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 40-48

 

   

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 49-55

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Εισοδηματική φτώχεια και ανισότητα εργαζομένων στην ΕΕ15,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 56-59

 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

4.1. Προοπτικές της ενεργειακής μετάβασης της Ελλάδας προς μία οικονομία χαμηλής έντασης άνθρακα,
       Βασίλης Λυχναράς, σελ. 60-65

4.2. Περιφερειακή εξειδίκευση και γεωγραφική συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας υπό το πρίσμα της πανδημίας,
       Έρση Αθανασίουσελ. 66-75

  

4.3. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
       Αθανάσιος Χύμηςσελ. 76-80

 

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

H εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην μεταποίηση και την παροχή ενέργειας ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 έως το 2016,
Πρόδρομος Προδρομίδης, σε συνεργασία με τους Κωνσταντίνο Μπακρή, Χριστόφορο Μαλακατέ, Φώτιο Μέρμυγκα, Αθηνά-Νικολέττα Νικολάου, Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Παναγιώτη Παύλου, Εμμανουήλ Σκοτώρη, σελ. 81-97

     

Ανατομία της δυνατότητας εργασίας από το σπίτι στην Ελλάδα,
Νικόλαος Κ. Κανελλόπουλος, σελ. 98-108

 

Τουρισμός και κορωνοϊός: Οι επιδράσεις στην ελληνική οικονομία και ο αντισταθμιστικός ρόλος του δημόσιου τομέα,
Νικόλαος Ροδουσάκης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 109-115