Τεύχος 43 – Οκτώβριος 2020

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Οι ανισόμετρες συνέπειες του Covid-19 στις συνιστώσες της ζήτησης,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 7-15

1.2. Έντονες αποπληθωριστικές τάσεις μετά το ξέσπασμα της πανδημίας,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 16-19

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 20-22

 

1.4. Ο (μη) εφικτός ρόλος των επενδύσεων στη μετά-COVID-19 ελληνική οικονομία,
       Νικόλαος Ροδουσάκης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 23-25

 

1.5. Τα πλήγματα στην αγορά εργασίας και ο καθοριστικός ρόλος της πολιτείας,

       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 26-33

  

1.6. Διακυμάνσεις και πολλαπλές οι προκλήσεις για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,

       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 34-37

 

1.7. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Σημάδια ανάκαμψης εν μέσω μεγάλης αβεβαιότητας,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 38-42

 

   

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 43-49

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Επιδείνωση της πληθυσμιακής γήρανσης: συγκριτικά δεδομένα Ελλάδας και χωρών της ΕΕ,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 50-55

 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

4.1. Αναγκαίες οι μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Δικαιοσύνη,
       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 56-60

4.2. Πώς θα μπορούσε να επιτύχει το νέο πτωχευτικό πλαίσιο: Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα,
       Κωνσταντίνος Λοΐζοςσελ. 61-66

  

4.3. Προτάσεις για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19: Μια συμπεριφορική προσέγγιση,
       Φωτεινή Οικονόμουσελ. 67-75

 

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Ελληνικός τουρισμός εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού: Εκτίμηση ταξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων και κύκλου εργασιών στα καταλύματα και την εστίαση,
Ευαγγελία Κασιμάτη, Ευριπίδης Κοντέλης, Κωνσταντίνος Λαγόπουλος, σελ. 76-87

     

Διερεύνηση της οικονομικής βιωσιμότητας των ελληνικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά είδος παραγωγικής εξειδίκευσης,
Ιωάννα Ρεζίτη, σελ. 88-98