Τεύχος 44 – Φεβρουάριος 2021

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης μεταξύ πρώτου και δεύτερου lockdown,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 6-14

1.2. Οι εξελίξεις του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 15-19

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 20-23

 

1.4. Η σημασία του κλάδου λιανικού εμπορίου στην ελληνική οικονομία και οι επιπτώσεις της πανδημίας,
       Γιώργος Σώκλης, σελ. 24-29

 

1.5. Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά σε πορεία επιστροφής στα προ κορωνοϊού επίπεδα,

       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 30-34

  

1.6. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Ανάκαμψη με τις παρεμβάσεις πολιτικής σε κεντρικό ρόλο,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 35-41

   

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 42-49

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 50-56

 

3.2. Μεταβολή της ανισότητας των μισθωτών στην Ελλάδα: Συγκριτική παρουσίαση των ετών 2018 και 2019,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 57-60

 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

4.1. Οι επιδράσεις της πανδημίας στην αγορά των υγρών καυσίμων κίνησης εντός του 2020 και οι προοπτικές,
       Βασίλης Λυχναράς, σελ. 61-68

4.2. Εξελίξεις στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας,
       Αθανάσιος Χύμηςσελ. 69-72

  

4.3. Βελτίωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού: Συγκριτική ανασκόπηση των Ερευνών Υγείας 2009, 2014, 2019,
       Ρωξάνη Καραγιάννησελ. 73-84

  

4.4. Αγροτικό εισόδημα: Έννοιες και εξελίξεις,
       Ιωάννα Ρεζίτησελ. 85-91

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Αθλητικός τουρισμός: Μια μορφή αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα,
Νίκος Βαγιονής, σελ. 92-107