Τεύχος 45 – Ιούνιος 2021

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 8-15

1.2. Οι τιμές της Ενέργειας διαμορφώτριες του πληθωρισμού στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 16-19

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 20-22

 

1.4. Μπορεί ο τουρισμός να σώσει την ανάπτυξη για το 2021;
       Νικόλαος Ροδουσάκης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 23-26

 

1.5. Θετικά μηνύματα και προκλήσεις για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,

       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 27-31

  

1.6. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Ανάκαμψη ισχυρότερη της αρχικά προβλεπόμενης,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 32-39

   

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 40-45

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 46-57

 

3.2. Εξελίξεις στην ανισότητα εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 15 (ΕΕ15),
       Βλάσης Μισσός, σελ. 58-61

 

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

4.1. Εξελίξεις στις εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας στην περίοδο της πανδημίας,
       Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, σελ. 62-73

4.2. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
       Αθανάσιος Χύμηςσελ. 74-78

  

4.3. Μια πρώτη εκτίμηση της πορείας της χώρας στην διάρκεια της πανδημίας σε όρους οικονομικής επιδόσεως και ανθρωπίνων απωλειών,
       Πρόδρομος Προδρομίδηςσελ. 79-84

  

 

Ειδικά Θέματα

 

Ελέγχοντας τον πολλαπλασιαστή ιδίων κεφαλαίων στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα: 2002Q4-2019Q1,
Κωνσταντίνος Λοΐζος, Γιάννης Παναγόπουλος, σελ. 85-91

 

Οι εξελίξεις στα βασικά μεγέθη των αγορών εργασίας και των επιχειρηματικών επιδόσεων σε δώδεκα τομείς οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, 2008-2017,
Πρόδρομος Προδρομίδης, σελ. 92-117