Τεύχος 46 – Οκτώβριος 2021

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης μετά το δεύτερο lockdown,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 7-15

1.2. Οι παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και η ανάκαμψη της ζήτησης ασκούν πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 16-20

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 21-23

 

1.4. Θετικά μηνύματα από την ελληνική κεφαλαιαγορά,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 24-29

 

1.5. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Οι εξελίξεις στη δημόσια υγεία και η οικονομική πολιτική διατηρούν τον καθοριστικό τους ρόλο στην παγκόσμια οικονομική ανάκαμψη,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 30-33

  

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

 

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 34-40

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 41-47

 

3.2. Δείκτες εισοδηματικής ανισότητας στην Ελλάδα: Σύγκριση των ετών 2010, 2019,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 48-51

 

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Αντιστοίχιση ομολόγων με ρήτρα ανάπτυξης: Η περίπτωση της ελληνικής οικονομίας,
Γιάννης Λεβεντίδης, Ευάγγελος Μελάς, Κώστας Πούλιος, Ρένα-Άρτεμις Λεβεντίδη, σελ. 52-67

 

Εκτίμηση ταξιδιωτικών εισπράξεων μη κατοίκων και κύκλου εργασιών στα καταλύματα και την εστίαση υπό την εξέλιξη του δεύτερου έτους της πανδημίας,
Ευαγγελία Κασιμάτη, Ευριπίδης Κοντέλης, Κωνσταντίνος Λαγόπουλος, σελ. 68-74