Τεύχος 47 – Φεβρουάριος 2022

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης πριν την εκδήλωση της μετάλλαξης Όμικρον,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 8-16

1.2. Εξελίξεις στον πληθωρισμό σε Ελλάδα και Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 17-21

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Θεόδωρος Τσέκερης, Αικατερίνη Τσούμα, σελ. 22-25

 

1.4. Εξέλιξη του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και των συνιστωσών του,
       Ιωάννα Κωνσταντακοπούλου, σελ. 26-33

 

1.5. Θετικές αποδόσεις στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά για το 2021,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 34-39

 

1.6. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Νέες πηγές αβεβαιότητας προβάλλουν την ανάγκη για αποτελεσματικότερο συντονισμό των επιμέρους εθνικών πολιτικών,

       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 40-47

  

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

 

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 48-55

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 56-64

 

3.2. Η έκθεση για την ανισότητα 2022,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 65-70

  

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

 

4.1. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω συνεργατικών πλατφορμών: Πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς και προσφορά υπηρεσιών στην Ελλάδα,
       Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, σελ. 71-79

 

4.2. Εξελίξεις στην ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας,
       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 80-84

 

Ειδικά Θέματα

 

Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ελλάδα του 21ου αιώνα,
Ιωάννης Χολέζας, σελ. 85-99

 

«PsychoManagement»: Μία νέα προσέγγιση στη διοίκηση,
Γεώργιος Λούντζης, Θεοδόσιος Παλάσκας, σελ. 100-113 

 

H επιχειρηματική δραστηριότητα και επίδοση ανά παραγωγικό τομέα: Η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και μετά την οικονομική κρίση,
Χρήστος Τζομάκας, σελ. 114-141