Τεύχος 49 – Οκτώβριος 2022

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης σε περίοδο ενεργειακής και γεωπολιτικής αβεβαιότητας,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 6-14

1.2. Η επίδραση των υψηλών τιμών της ενέργειας στην εξέλιξη του πληθωρισμού σε Ελλάδα και Ευρωζώνη,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, Βασίλης Λυχναράς, σελ. 15-23

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Αριστοτέλης Κουτρούλης, Αιμιλία Μαρσέλλου, Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 24-26

 

1.4. Η διεθνής συγκυρία συγκρατεί τη χρηματιστηριακή αγορά,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 27-30

 

1.5. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Επιβράδυνση των ρυθμών οικονομικής ανάκαμψης εν μέσω γεωπολιτικών, οικονομικών και κλιματολογικών διαταραχών,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 31-34

  

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

 

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 35-42

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 43-50

 

3.2. Κόστος ειδών διατροφής και ενέργειας: Γενικές τάσεις και ποσοστό επί της συνολικής δαπάνης στην Ελλάδα,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 51-54

  

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

 

4.1. Επισκόπηση της εξέλιξης των διεθνών ταξιδιωτικών εισπράξεων και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι για την περίοδο 2003-2022,
       Νικόλαος Ροδουσάκης, Γιώργος Σώκλης, σελ. 55-61

 

Ειδικά Θέματα

 

Ο στόχος της ανάπτυξης από την πλευρά της συνολικής προσφοράς,
Πρόδρομος Προδρομίδης, σελ. 62-77