Τεύχος 51 – Ιούνιος 2023

ΠΛΗΡΕΣ ΤΕΥΧΟΣ

  

Σύνοψη και Συμπεράσματα

 

1. Τρέχουσες (μακρο-)οικονομικές εξελίξεις

1.1. Η εξέλιξη των συνιστωσών της ζήτησης σε περίοδο επιστροφής στην κανονικότητα,
       Γιάννης Παναγόπουλος, Κωνσταντίνος Λοΐζος, σελ. 7-14

1.2. Πρόσφατες εξελίξεις στον πληθωρισμό της Ελλάδας και της Ευρωζώνης: Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού ενέργειας – Διατήρηση πληθωρισμού τροφίμων σε υψηλά επίπεδα,
       Αιμιλία Μαρσέλλου, σελ. 15-19

1.3. Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ,
       Μονάδα Οικονομικών Προβλέψεων Υποδείγματος Παραγόντων Έρση Αθανασίου, Αριστοτέλης Κουτρούλης, Αιμιλία Μαρσέλλου, Θεόδωρος Τσέκερης, σελ. 20-22

 

1.4. Θετικό το ξεκίνημα του 2023 για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά,
       Φωτεινή Οικονόμου, σελ. 23-27

 

1.5. Πρόσφατες εξελίξεις και προοπτικές της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας: Επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας εν μέσω δυσμενέστερων χρηματοπιστωτικών συνθηκών,
       Αριστοτέλης Κουτρούλης, σελ. 28-33

  

2. Δημοσιονομικές εξελίξεις

 

2.1. Κρατικός Προϋπολογισμός, δημόσιο χρέος και προοπτικές των δημοσιονομικών μεγεθών,
       Ελισάβετ Νίτση, σελ. 34-40

 

3. Ανθρώπινοι πόροι και κοινωνικές πολιτικές

3.1. Πρόσφατες εξελίξεις σε βασικά μεγέθη της αγοράς εργασίας,
       Ιωάννης Χολέζας, σελ. 41-47

 

3.2. Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός,
       Βλάσης Μισσός, σελ. 48-50

  

4. Μεταρρυθμίσεις-Ανάπτυξη

 

4.1. Εξελίξεις και χρήση ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,
       Έρση Αθανασίου, Αγάπη Κώτση, σελ. 51-58

 

4.2. Εξωτερικό εμπόριο αγροτικών προϊόντων και τροφίμων,
       Αθανάσιος Χύμης, σελ. 59-63

 

 

Ειδικά Θέματα

 

Οι πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της Ελλάδος και οι προοπτικές μετά την πανδημία,

Πρόδρομος Προδρομίδης, σελ. 64-78

  

Ο ενεργειακός τομέας της Ελλάδας και η επίδραση της τιμής του φυσικού αερίου στην εγχώρια τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, 

Βασίλης Λυχναράς, Κωνσταντίνος Πασσάς, σελ. 79-92

 

Διεθνείς εξελίξεις στο μέτωπο της ακρίβειας και των τραπεζών – Βαθμός συγκέντρωσης και επιτοκιακή πολιτική του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, 

Γεώργιος Μπερτσάτος, σελ. 93-106