ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 

Λ. Αθανασίου, Φ. Ζερβού, Α. Κώτση.

Αθήνα, 2007.