ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.


Συντονίστηκε από τον Χ. Κόλλια και χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΥΘ
Αθήνα, 2000.