ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μελετητικής Οµάδας ΚΕΠΕ (συντονιστής Κ. Κανελλόπουλος).

Αθήνα, 2010.