ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΩΝ)

 

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Ζ. Αναστασάκου, Ε. Αθανασίου, Α. Κουτρούλη, Σ. Πέτρου.

Αθήνα, 2009.