ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ – Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Φεβρουάριος 2013

Δρ. Νικόλαος I. Γεωργικόπουλος(Συντονιστής – ΚΕΠΕ), Δρ. Έ. Αθανασίου (ΚΕΠΕ), Δρ. Ν. Βαγιονής (ΚΕΠΕ), Δρ. J. Μ. Barrionuevo (StormHarbour, NY), Δρ. Β. Βουδούρης (London Metropolitan University), κα. Φ. Βουμβάκη (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος), Καθ. M. Jefferson (London Metropolitan University), κ. Κ. Κανελλόπουλος (Τράπεζα της Ελλάδος), κ. Η. Ντεμιάν (ΙΟΒΕ), Δρ. Ε. Κασιμάτη (Τράπεζα της Ελλάδος), Δρ. Ρ. Καραγιάννη (ΚΕΠΕ), Καθ. M. Pinedo (Stern School of Business – NYU), Καθ. Δ. Στασινόπουλος (STORM – London Metropolitan University), Δρ. Γ. Σκίντζη (ΚΕΠΕ), Δρ. Κ. Τσούμα (ΚΕΠΕ), κ. Χ. Τριαντόπουλος (Υπουργείο Οικονομικών), Δρ. Η. Λεκκός (Τράπεζα Πειραιώς), Δρ. Δ. Μαρούλης (Alpha Bank), Δρ. Χ. Μπενέκη (ΤΕΙ Ιονίων Νήσων), Δρ. Π. Μονοκρούσος (Eurobank), κ. Β. Μπούκας (ΚΕΠΕ), Δρ. Θ. Τσέκερης (ΚΕΠΕ), Δρ. Ε. Χατζάκης (UBS, NY), Καθ. Ν. Χριστοφίδης (Imperial College London) και Δρ. Α. Χύμης (ΚΕΠΕ). 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού.