ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ

 

Λ. Αθανασίου, Κ. Αλτίνογλου, Ν. Βαγιονή, Μ. Κουνάρη, Π. Μπαλτζάκη, Σ. Χανδρινού, Σ. Χειµωνίτη-Τερροβίτη.

Αθήνα, 2000.