ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 2013-2016 (GENERAL GOVERNMENT SPENDING REVIEW 2013-2016) Ιούλιος 2012

Γ. Μονογυιός (Συντονιστής), Κ. Αθανασούλη, Ν. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, Ι. Κωνσταντακοπούλου, Β. Λυχναράς, Ε. Νίτση, Π. Προδρομίδης, Θ.Τ σέκερης, Ι. Χολέζας, Τ. Αναστασάκου.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικων.