ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

 

Κ. Κανελλόπουλου, Φ. Ζερβού.

Αθήνα, 2009.