ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Μελετητικής Οµάδας ΚΕΠΕ (συντονιστής Σ. Χανδρινός).

Αθήνα, 2005.