ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕΣΩ ΦΠΑ

Ν. Γεωργικόπουλος (συντονιστής), Ε. Κασιμάτη, Β. Λυχναράς, Α. Χύμης. Υποστηρικτικά μέλη: Κλήμης Βογιατζόγλου (επιστημονικό), Νίκος Παντελής (τεχνικό).

Η εργασία πραγματοποιήθηκε για λογαριαμό της Βουλής των ΕλλήνωνΓραφείο Α’ Αντιπροέδρου της Βουλής.