Η ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συντονίστηκε από τον Κ. Κάρμα και χρηματοδοτήθηκε από το ΚΕΕ (ΥΠΕΠΘ)
Αθήνα, 2000.