ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕΝΑΡΙΩΝ (σε εξέλιξη)


Γ. Παναγόπουλος (συντονιστής), Σ. Καραγιάννης, Α. Κουτρούλης, Σ. Παπαιωάννου και Ε. Τσούμα.

Η εργασία πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του ΚΕΠΕ.