ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Α. Τσούµα, Θ. Τσέκερη, Σ. Πέτρου.

Αθήνα, 2007.