ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

 

Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Λ. Αθανασίου, Λ. Ζάραγγα, Α. Μυλωνά.

Αθήνα, 2001.