ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

Π. Προδροµίδη, Θ. Τσέκερη, Λ. Αθανασίου, Ζ. Αναστασάκου, Κ. Βογιατζόγλου, Ν. Κανελλόπουλου, Ρ. Καραγιάννη, Σ. Σπαθή, Α. Πετραλιά, Ι. Ψυχάρη, Θ. Τερροβίτη.

Αθήνα, 2010.